თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტთა რეგისტრაციისა და სასწავლო პროცესის მართვის სისტემა
მომხმარებელი
პაროლი
სტუდენტი
შ ე ს ვ ლ ა