მოგესალმებათ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი !

თქვენ იმყოფებით სტუდენტთა რეგისტრაციისა და სასწავლო პროცესის მართვის სისტემაში.

სისტემაში შესასვლელად უნდა გაიაროთ ავტორიზაცია.

 

Welcome to Tbilisi State Medical University !

You are in the students registration and study process management system

To enter the system, please authorize

 

ავტორიზაცია / Authorization

სახელი/Name:
გვარი/Surname:
პაროლი/Password:
 

 

(მომხმარებელთა პაროლების გაცემას უზრუნველყოფს სასწავლებლის ადმინისტრაცია. თუ არ იცით თქვენი პაროლი, მიაკითხეთ შესაბამის სამსახურს )

(Passwords are managed by the administration. If you don't know your password, please contact the suitable department)

   ©2010 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი